สวัสดีชาวโลก

ประเทศเชียงใหม่ร้อนมาก ไม่น่าอยู่เลย อยากกลับบ้านแล้ว อยากนอน

 

 

อากาศร้อนตอนบ่ายๆกับวันสุดท้ายที่เธอลาไกล ภาพเธอ…………………………………………..